Innovació cooperativa, recerca de l’excel·lència

Fundició i ordenació de metalls no ferrosos